Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Het belangrijkste doel van het civiele aansprakelijkheidsrecht is herstel of vergoeding van geleden schade. Het aansprakelijkheidsrecht stelt vast wanneer iemand in het algemeen of in een bepaald geval aansprakelijk is voor schade die een ander geleden heeft.

Het Nederlands recht kent meerdere bronnen van aansprakelijkheid, zoals contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit de wet. Bij dit laatste zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan onrechtmatig handelen, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid of verkeersaansprakelijkheid.

Heb je te maken met een schadekwestie maar weet je niet hoe je het aan moet pakken? Onze advocaat aansprakelijkheidsrecht regelt het allemaal voor je.

Neem contact met ons op

Yetis Cenik

Advocaat

Onze advocaten helpen je graag

Vragen over aansprakelijkheidsrecht? Juust beschikt over vakspecialisten op het gebied van aansprakelijkheidsrecht.

Met korte lijnen en een vast aanspreekpunt zijn wij een perfecte sparringpartner.