Handelsrecht

Handelsrecht is een verzamelnaam voor een aantal rechtsregels die in het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek en enkele afzonderlijke wetten voorkomen en die in ruime zin betrekking hebben op de handel, de verzekering en het vervoer.

Binnen het handelsrecht hebben we bijvoorbeeld ook te maken met het verbintenissenrecht en het goederenrecht. Vertaald naar de dagelijkse praktijk kun je denken aan opdrachten, diensten en leveringen tussen ondernemingen en alles wat daarmee samenhangt.

Onderdeel van het handelsrecht is ook de incassopraktijk. Ons kantoor kan professionele ondersteuning bieden bij het incasseren, zo nodig via de rechter, van onbetaalde facturen. Afhankelijk van jouw concrete behoefte kunnen onze advocaat en/of onze jurist handelsrecht dan wel onze incassomedewerkster je bij dit alles ondersteunen.

Neem contact met ons op

Yetis Cenik

Advocaat

Nicole Willems

IOffice manager en medewerker incassopraktijk.

Onze advocaten helpen je graag

Vragen over handelsrecht? Juust beschikt over vakspecialisten op het gebied van handelsrecht.

Met korte lijnen en een vast aanspreekpunt zijn wij een perfecte sparringpartner.