Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht is het geheel van wet- en regelgeving rondom een faillissement. In de meest brede zin omvat het ook andere insolventieregimes, zoals de surséance van betaling en een WHOA traject. In dat geval wordt veelal gesproken over het insolventierecht. Het faillissementsrecht regelt bijvoorbeeld wanneer een (rechts)persoon failliet kan worden verklaard, maar ook in welke gevallen een curator rechtshandelingen van de failliet ongedaan kan maken (actio pauliana) of een bestuurder aansprakelijk kan stellen.

De advocaten faillissementsrecht van Juust treden niet alleen veelvuldig op als curator in faillissementen maar adviseren ook bedrijven in zwaar weer over herstructureringen en schuldsaneringen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbieden van een (vrijwillig) crediteurenakkoord of het doorlopen van een WHOA traject (gedwongen schuldsanering).
Ook kunnen zij helpen bij het aanvragen van het faillissement van een debiteur of het voeren van verweer tegen een tegen jou of jouw onderneming gerichte faillissementsaanvraag.  

Neem contact met ons op

Eef Steentjes

Advocaat en Mediator

Niek Cornelissen

Advocaat

Yetis Cenik

Advocaat

Onze advocaten helpen je graag

Vragen over faillissementsrecht? Juust beschikt over vakspecialisten op het gebied van faillissementsrecht .

Met korte lijnen en een vast aanspreekpunt zijn wij een perfecte sparringpartner.