Ruimtelijk bestuursrecht

Met ruimtelijk bestuursrecht bedoelen we alle wet- en regelgeving die gaat over de ruimtelijke inrichting van ons land. De nieuwe Omgevingswet is de belangrijkste wet binnen dit rechtsgebied. Thema’s die in dit kader aan de orde kunnen komen zijn onder meer structuurvisies, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Door de opkomst van bijvoorbeeld zonneparken, windmolens en tijdelijke huisvesting (opvanglocaties en tiny houses) is dit rechtsgebied erg actueel. Het uitoefenen van invloed op ruimtelijke ontwikkelingen kan bijvoorbeeld door het indienen van zienswijzen en het voeren van bezwaar-en beroepsprocedures.

Onze advocaat ruimtelijk bestuursrecht kent de weg naar en binnen gemeentes, andere overheidsinstanties en de bestuursrechtspraak.  

ruimtelijk bestuursrecht

Neem contact met ons op

Yetis Cenik

Advocaat

Onze advocaten helpen je graag

Vragen over ruimtelijk bestuursrecht? Met korte lijnen en een vast aanspreekpunt zijn wij een perfecte sparringpartner.

Juust beschikt over vakspecialisten op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht .