Internet- en Privacyrecht

Internetrecht is het rechtsgebied waarop het internet een centrale rol speelt. Het is eigenlijk een verzamelbegrip, omdat het wordt gevormd door een combinatie van allerlei wet- en regelgeving op diverse rechtsgebieden. Je kunt hierbij denken aan e-commerce (online verkoop), intellectuele eigendomsrechten (auteurs- en portretrechten) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze laatste verordening kan ook worden geschaard onder het privacyrecht, welk rechtsgebied meer specifiek ziet op alles wat te maken heeft met het grondrecht ‘eerbieding van de persoonlijke levenssfeer’.

Neem contact met ons op

Yetis Cenik

Advocaat

Onze advocaten helpen je graag

Vragen over internet- en privacyrecht? Juust beschikt over vakspecialisten op het gebied van internet- en privacyrecht.

Met korte lijnen en een vast aanspreekpunt zijn wij een perfecte sparringpartner.