Bouwrecht

Het bouwrecht is het geheel van rechtsregels dat tot doel heeft om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Het bouwrecht omvat in de meest brede zin ook publiekrechtelijke wet- en regelgeving (ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten).

Onze expertise richt zich echter hoofdzakelijk op het privaatrechtelijke bouwrecht. Dit omvat kort gezegd alles wat speelt in de verhouding tussen opdrachtgever, architect en (onder)aannemer.

Naast de wettelijke regels die zien op aanneming van werk, spelen ook vaak gestandaardiseerde regels een belangrijke rol. Daarbij kun je denken aan UAV en UAV-GC of AVA 2013. Onze advocaat bouwrecht weet het allemaal.  

bouwrecht

Neem contact met ons op

Yetis Cenik

Advocaat

Onze advocaten helpen je graag

Vragen over bouwrecht? Juust beschikt over vakspecialisten op het gebied van bouwrecht.

Met korte lijnen en een vast aanspreekpunt zijn wij een perfecte sparringpartner.