Landelijke ‘Dag van de Scheiding’: gratis echtscheidingscheck

Op vrijdag 15 september a.s. organiseert de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, kortweg vFAS genoemd, de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’.

Kosteloos advies over scheiden

Tijdens de Dag van de Scheiding openen veel advocaten-scheidingsmediators van de vFAS hun deuren, zodat vrijblijvend kennis kan worden gemaakt. Daarnaast is het mogelijk een gratis echtscheidingscheck uit te laten voeren. Ook kunnen vragen worden gesteld en kan meer informatie worden verkregen over het onderwerp ‘scheiden’.

Ouderschapsplan

Het thema dat dit jaar extra aandacht krijg is het ouderschapsplan. Voor meer informatie zie: 15 september 2023: Dag van de Scheiding (verder-online.nl)

Over de vFAS en Juust

De advocaten-scheidingsmediators die zijn aangesloten bij de vFAS beschikken naast kennis op relationeel en emotioneel gebied en op het gebied van kinderen, ook over de benodigde actuele juridische kennis om de echtscheiding goed te kunnen begeleiden. Het belang daarvan wordt nogal eens onderschat. Te denken valt bijvoorbeeld aan alimentatie, huwelijkse voorwaarden en pensioenverevening. De bij de vFAS aangesloten advocaat-mediator in de regio Oost-Achterhoek, Mieke Mulder, biedt jou op 15 september a.s. van 09.00 tot 16.00 uur de gelegenheid tot een kosteloos oriënterend gesprek van maximaal een half uur.  Je wordt vriendelijk verzocht van tevoren een afspraak te maken.

Tel.: 0544-397200 of e-mail: . Een belafspraak is ook mogelijk.